# لودویگ_ون_بتهون_(1770-1827)

لودویگ ون بتهون ؛ اُپرا فیدلیو ، اوورتور لئونور شماره 1

دانلود از RapidShare دانلود از 4sync ------------------------------------------------------------------- بتهون فقط یک اُپرا نوشت. متخصّصین اُپرا نظرشان این است که داستان و نمایشنامه اُپرا با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

لودویگ ون بتهون ؛ اُپرا فیدلیو ، اوورتور لئونور شماره 2

دانلود ازRapidShare دانلود از4sync ---------------------------------------------------------------------   بتهون فقط یک اُپرا نوشت. متخصّصین اُپرا نظرشان این است که داستان و نمایشنامه اُپرا با موسیقی قدرتمند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

لودویگ ون بتهون ؛ اُپرا فیدلیو ، اوورتور لئونور شماره 3

دانلود از RapidShare دانلود از 4sync ----------------------------------------------------------------------- بتهون فقط یک اُپرا نوشت. متخصّصین اُپرا نظرشان این است که داستان و نمایشنامه اُپرا با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید