شعر ؛ خونابۀ حسرت ... ای دل گلی اندر جهان بی خار کی دیدی بگو

 

ای دل گلی اندر جهان بی خار کی دیدی بگو

در عاشقی گو مهربان دلدار کی دیدی بگو

 

هر عاشقی ناکام شد افتاد در میخانه ای

جانانه ای را در جهان غمخوار کی دیدی بگو

 

خونابه از حسرت چکید از دیدۀ حسرت کشم

یاری ز خوناب جگر خونبار کی دیدی بگو

 

آیینۀ جانم شکست صد نقش افتاد اندر او

نقش رخ معشوق را در کار کی دیدی بگو

 

از عشق دل شد مبتلا کاهید جسم و جان من

در جسم و جان مبتلا آن یار کی دیدی بگو

 

بویی نسیم کوی او آورد هنگام سحر

او منتظر در یک سحر بیدار کی دیدی بگو

 

خوردم شراب بیدلی دوشینه اندر محفلی

آنرا درون محفلی ناچار کی دیدی بگو

 

در سینۀ من مُستتر یک آرزو شد مستقر

او مُستقر در رهگذر یکبار کی دیدی بگو

 

آوخ از این دلدار من کرده است بس آزار من

دیوانگی شد بار من بی بار کی دیدی بگو

 

«تسلیم» باشد نوحه گر در رور و در شام و سحر

شام و سحر از هر نظر بی یار کی دیدی بگو

/ 1 نظر / 63 بازدید
شبنم

چه زیبا بود! تا حالا این وضعیت رو تجربه کردید؟