زمین ؛ نقطه آبی کم رنگ ، آقایان دانشمندان احساساتی می شوند

 

همه فکر میکنند مشکل این است که کسی حرف دیگری را نمی فهمد!

از هنرمند بشنوید: مشکل اینجاست که کسی حرف خودش را نمی فهمد!

اینیشتین می گوید انرژی ... همه ما حالتهایی از انرژی هستیم. حالا باید از این دانشمندان پرسید که این همه انرژی برای راه اندازی مراکز علمی از کجا تامین میشود؟ فکر نکنم همه منابع و انرژی دنیا در اروپا و آمریکا جمع شده باشد! خوب باید چکار کرد؟ معلوم است باید از جای دیگر آورد.

دست بر قضا در جاهای دیگر هم انسانهایی زندگی میکنند که از منابع محل سکونت خود بطور طبیعی استفاده میکنند. خوب باید چکار کرد؟ معلوم است باید انرژی را از آنجا دزدید و برای راه اندازی و تامین مخارج آزمایشات علمی به اروپا و آمریکا برد.

خوب چگونه باید این کار را کرد؟ معلوم است باید جنگ راه انداخت و همه منابع کره زمین را فقط برای علم جمع آوری کرد.

--------------------

علم فقط یکی از شاخه های نظامی ارتش هر کشور است. همه مراکز علمی دنیا زیر نظر ارتش دولت های دنیاست.

تا قبل از چیرگی علم بر زندگی انسان، جنگ ها فقط جنگ انسانها بود.

خانه خراب کن بود اما زمین ویران کن و انسان خراب کن نبود.

آقایان تمام منابع زمین را از گوشه و کنار دنیا به زور اسلحه برای راه اندازی مراکز علمی مدرن خود جمع آوری میکنند و به این ترتیب علم پیشرفت میکند.

نتیجه ؛ علم بعنوان پدربزرگ انسانها ، انسانها را نصیحت میکند. پدر بزرگی که چندین هزار سال بعد از نوه های خود به دنیا آمد.

فکر میکنید هیچ دانشمندی حرفی را که خودش می گوید، می فهمد؟!؟

آیا دانشمندی وجود دارد که معنا و مفهوم انرژی را فهمیده باشد؟!؟

اگر فهمیده پس این ویدئوی مسخره از کجا آمده؟!؟

آیا منابع زمین را به زور از نقاط مختلف دنیا جمع کردن و صرف مثلاً دانستن اینکه در فضا چه میگذرد کردن، اصلاً احتیاجی به عقل دارد؟!؟

--------------------------

همه گواهی می دهند به یگانگی خداوند.

من گواهی می دهم که نه تا به حال جنگ راه انداخته ام، نه کسی را کشته ام.

حتی یک دوچرخه هم ندارم که بگویم به دلیل استفاده نادرست من از دوچرخه زمین بیش از حد گرم شده و .... شما چطور؟ نکند همه ویرانی های دنیا زیر سر شما خواننده این مطلب است؟ اگر نه کار من است و نه کار شما، پس کار کیست؟

--------------------------

فهمیدم، همه مشکلات زیر سر هنرمند است. باید هنرمند را از بین برد تا مبادا رنگ آبی کم رنگ زمین یکمرتبه پر رنگ شود.

 

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای

گفت یا خواب است یا باد است یا افسانه ای

گفتمش ایشان که می بینی چرا دل بسته اند

گفت یا مستند یا کورند یا دیوانه ای

/ 2 نظر / 20 بازدید
آفتاب

انسانها اتفاقا میدونند که چکار می کنند اما به روی خودشون نمیارند!